También en El Rincón del Protestón,un Blog de DEIA: http://blogs.deia.com/rincondelproteston/
Ongi Etorri - Bienvenue - Bienvenido - Welcome - Benvingut - Benvido -Benveniu - Benvenuto - Willkommen - Boa Vinda - Yookoso - Karibu - الصحة - Bine ai Venit - Bem Vindo - Välkommen - Velkommen - Irashai - Добро - пожаловать - Welkom - Välkommen - רוך הבא/ ברוכה הבאה/ ברוכים הבאים - Καλώς ήρθες - Vítejte - Dobrodošli - Fáilte, Tá fáilte romhat - स्वागत - خوش آمدی! / خوش آمدید! - Deuit mad deoc'h - Wolkom - Ласкаво просимо - ยินดีต้อนรับ - Kaj Bonvenon Ankaŭ - Fiţi bineveniţi - Witaj - Tervetuloa.

jueves, 11 de diciembre de 2014

One Country, one Team – Herri bat, Talde bat – Un País, un Equip – Un País, un Equipo – Un Pays, une Équipe.

En tiempos de crisis como los actuales, el deporte suele ser fuente de alegrías o sentimientos comunes en positivo para buena parte de la sociedad. En ese sentido, consideramos que la demanda de que las selecciones o las y los deportistas puedan competir de forma oficial bajo el pabellón vasco o catalán es un reclamo que goza de un amplio consenso social en ambas sociedades.

Una reclamación con apoyo transversal y multi-identitario, basada en el respeto, la libre elección y la ausencia de ningún tipo de imposición. Positiva también para el desarrollo de las y los deportistas ya que además de poder defender unos colores que sienten suyos también podrán mejorar su nivel, disponer de instalaciones y planes específicos y contar con oportunidades competitivas al medirse repetidamente y desde temprana edad contra las y los mejores del mundo. Lo mismo ocurre con el disfrute de las y los aficionados en general. Consideramos, que en el ámbito del deporte, es lo mejor para el país, ya que ayuda a proyectar su imagen, valores y marca por todo el mundo. Circunstancia que además redundaría en un impacto en positivo para la economía del país.

Queremos trabajar desde los valores del deporte, como son el trabajo en equipo, la solidaridad, el esfuerzo colectivo, el respeto y la empatía. Buscamos recorrer este camino con todos las y los profesionales, organismos, instituciones y agentes implicados en el tema. Lo haremos habilitando mecanismos de participación para reforzar las relaciones y renovar las bases de un objetivo común.

Vamos a impulsar la dinámica en favor de la oficialidad con motivo de los partidos masculino y femenino que disputarán las selecciones vascas y catalanas de fútbol tanto en categoría masculina en diciembre. No obstante, no quisiéramos focalizar la demanda únicamente en el fútbol si no en todos las modalidades deportivas.

Antes, queremos invitar a las y los deportistas vascos, así como a la sociedad en general, a tomar parte en las iniciativas que llevaremos a cabo el próximo 28 de diciembre en Bilbao. Lo queremos hacer en un ambiente deportivo, sano y cordial donde habrá opciones apetecibles para todos y todas, siempre con la vista puesta para crear un inmenso paisaje verde y amarillo en favor de la participación de nuestras selecciones y deportistas en competiciones internacionales u olímpicas.

Lo haremos bajo un lema inclusivo de calado histórico e internacional, inspirado en el que utilizó selección de Sudáfrica en el Mundial de Rugby de 1995, “One country, one team”. Es decir, “Herri bat, talde bat”, “Un país, un equip”, “Un país, un equipo”, “Un pays, une équipe”. Una camiseta común bajo el que cabemos todos y todas y desde el que construir de manera conjunta y oficial las victorias colectivas del futuro.
Egunotan pairatzen dugu krisi garaia, kirola poztasun edo komuneko sentipen positiboen iturri da jendartearen zati handi batentzat. Horiek horrela, Euskal Herriko edo Kataluniako selekzioen ofizialtasunaren aldeko aldarriak adostasun zabala barnebiltzen duela uste dugu.

Ikuspegi transbertsala eta identitate anitzeko pertsonek babesten duten eskakizuna da hau. Errespetuan, hautaketa libre eta pertsonalean eta inposaketarik gabeko aldarria. Kirolarientzat positiboa izango den neurria da gainera, propiotzat sentitzen dituzten koloreak defendatzeaz gain, euren maila hobetu, beharrezkoak dituzten instalazio eta planak eskura izango dituzte eta gaztetatik munduko onenen aurka lehiatzeko aukera izango dute. Zaletuek ere gozatu ederra hartuko lukete eta herri gisara, mundu zabalean gure baloreak eta marka zabaltzeko aukera ezin hobea dela deritzogu. Hortaz gain, euskal selekzioen ofizialtasunak eragin positiboa izango luke Euskal Herriko ekonomiarentzat.

Kirolaren baloreetatik lan egin nahi dugu, elkarlana, elkartasuna, komuneko esfortzua, errespetua eta enpatia ardatz hartuta. Bidea gaian zeresana duten eragile guztiekin batera egin nahi dugu: Herritarrak, kirolariak, elkarteak, federazioak eta bestelako instituzioak. Batzen gaituen helburuak lortu eta harremanak indartu eta gaurkotzeko parte hartze mekanismoak sortuko ditugu.

Abenduan, euskal futbol selekzioek Kataluniaren aurka jokatu behar dituzten partidak direla-eta, dinamika berri bat abiatu nahi dugu. Baina, ez dugu gure aldarria soilik futbolean zentratu nahi, kirol diziplina guztiak aintzat hartu nahi ditugulako.

Euskal kirolari guztiak zein hiritargoa orokorrean, abenduaren 28an Bilbon egitekoak ditugun ekimenetan parte hartzera gonbidatu nahi ditugu. Kirol giro sano eta egokian egingo ditugu, pertsona guztientzako oparoa den eskaintzarekin. Egun horretan, euskal kirol selekzioek nazioarteko txapelketetan zein Joko Olinpiko eta Paralinpikoetan parte hartzeko eskubidea dutela aldarrikatzeko tsunami berdea osatu nahi dugu.

Lelo inklusibo eta historiko baten estalkian egingo dugu, 1995ko Munduko errugbi txapelketan Hego Afrikako selekzioak erabilitako berbera: “One country, one team”. Hau da, “Herri bat, talde bat”, “Un país, un equip”, “Un país, un equipo”, “Un pays, une équipe”. Guztiok jantziko dugun elastiko batekin, bertan denok lekua dugu, non komunean etorkizuneko garaipen kolektiboak eraikitzeko aukera izango dugun.


En temps de crisi com els actuals, l'esport sol ser font d'alegries o sentiments comuns en positiu per a bona part de la societat. En aquest sentit, considerem que la demanda de què les seleccions o les i els esportistes puguin competir de forma oficial sota el pavelló basc o català és un reclam que gaudeix d'un ampli consens social en ambdues societats.

Una reclamació amb suport transversal i multi-identitari, basada en el respecte, la lliure elecció i l'absència de cap tipus d'imposició. Positiva també per al desenvolupament de les i els esportistes, ja que a més de poder defensar uns colors que senten seus també podran millorar el seu nivell, disposar d'instal·lacions i plans específics i comptar amb oportunitats competitives al mesurar-se repetidament i des de primerenca edat contra les i els millors del món. El mateix passa amb el gaudi de les i els aficionats en general. Considerem que, en l'àmbit de l'esport, és el millor per al país, ja que ajuda a projectar la seva imatge, valors i marca per tot el món. Circumstància que a més redundaria en un impacte en positiu per a l'economia del país.

Volem treballar des dels valors de l'esport, com són el treball en equip, la solidaritat, l'esforç col·lectiu, el respecte i l'empatia. Busquem recórrer aquest camí amb totes les i els professionals, organismes, institucions i agents implicats en el tema. Ho farem habilitant mecanismes de participació per reforçar les relacions i renovar les bases d'un objectiu comú.

Impulsarem la dinàmica en favor de l'oficialitat amb motiu dels partits masculins i femenins que disputaran les seleccions basques i catalanes de futbol al desembre. No obstant, no voldríem focalitzar la demanda únicament en el futbol sinó en tots les modalitats esportives.

Abans, volem convidar a les i els esportistes bascos, així com a la societat en general, a participar en les iniciatives que durem a terme el proper 28 de desembre a Bilbao. Ho volem fer en un ambient esportiu, sa i cordial on hi haurà opcions desitjables per a tothom, sempre amb la vista posada per crear un immens paisatge verd i groc a favor de la participació de les nostres seleccions i esportistes en competicions internacionals o olímpiques.

No hay comentarios: